Kurse

Kurse Mai
18:15 - 19:00


 

Freitag        05.05.2023      BBP 

 

Montag       08.05.2023      BBP 
Dienstag    09.05.2023       Zirkel          
Montag      15.05.2023       BBP    Mittwoch   17.05.2023       Zirkel 
 
Dienstag     23.05.2023       BBP 
Mittwoch    24.04.2023      Zirkel


Mittwoch     31.05.2023       BBP